Browse Month: June 2021

SOORTEN TOEDIENINGSPROCEDURES

1. Administratie gevolgd door CVA

Het bedrijf wordt beschermd door de rechtbank terwijl het bedrijf en de bewindvoerder een plan opstelden voor de vrijwillige regeling van het bedrijf. Als er een risico bestaat dat een schuldeiser het bedrijf liquideert of een verhuurder agressief optreedt, is dit een krachtige manier om deze onder controle te krijgen.

2. Administratie gevolgd door “beter resultaat”

Het bedrijf wordt beschermd door de rechtbank terwijl de administrateur het bedrijf een tijdje runt om te zien of iemand het als een continuïteit zal kopen. Veel van deze administraties zijn verheerlijkte liquidaties waarbij de administrateur GEEN toestemming van de bank hoeft te krijgen om vergoedingen te innen zoals hij / zij bij liquidatie moet doen! Dit kan echter een krachtig hulpmiddel zijn als het bedrijf goede delen van het bedrijf heeft die aan een nieuwe eigenaar kunnen worden verkocht.

3. Administratie “pre-pack”

Zoals deze naam impliceert bij een voorverpakte verkoop van een administratie, komt de raad van bestuur of een derde partij overeen met de voorgestelde administrateur om de activa / het bedrijf van het insolvente bedrijf te kopen. Dit is bedoeld om de publiciteit te verminderen en de kosten van een normale administratie te verlagen.

www.vdgboekhouding.nl/